Om oss

Stabenfeldt har i över 30 år gett 100 000-tals barn glädje och motivation till läsning genom våra prenumerationsboxar Penny & Friends, GIRL:IT och Kickerz.

Vi har nu tagit ett nytt steg i vår utveckling och lanserat våra magasin som tre magasinappar, detta dels som ett extra mervärde till våra boxprenumeranter, men också för att kunna nå och motivera en större målgrupp till ett ökat läsande och lärande.

Copyright © 2022 Stabenfeldt | Stabenfeldt Digital |  All rights reserved

Svenska  | Norway  | Finland